DIGITÁLNY MULTIMETER DT830B

12.43 

Digitálny multimeter s bzučiakom

SKLADOM

DIGITÁLNY MULTIMETER DT830B
DIGITÁLNY MULTIMETER DT830B

12.43